Vodja knjižnice: s. Mateja Demšar SL

Dolničarjeva 4
1000 Ljubljana
tel.: 01/30-01-953
mobitel: 031/843-341
[email protected]

Več na …