Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Strletovim odbor prireja simpozij ob stoletnici rojstva božjega služabnika prelata prof. dr. Antona Strleta (21. 1. 1915 – 20. 10. 2003), ki bo v veliki dvorani na Teološki fakulteti v Ljubljani, Poljanska c. 4, v sredo, 22. aprila 2015, ob 9. uri.

Uvodni pozdravi:

–         prof. dr. Christian Gostečnik OFM, dekan Teološke fakultete
–         Apostolski nuncij v Sloveniji, njegova ekscelenca msgr. dr. Juliusz Janusz
–         Nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore OFM, veliki kancler Teološke fakultete

Predavanja:

– s. dr. Marija Jasna Kogoj OSU, Duhovna in intelektualna rast prof. dr. Antona Strleta;
– p. dr. Andrej Pirš FSO, Predavateljsko in dušnopastirsko delovanje prof. dr. Antona Strleta;
– prof. dr. Bogdan Dolenc, Objavljena dela prof. dr. Antona Strleta

Od 10.45 do 11. ure premor (in okrepčilo: kava, čaj, pecivo)

– prof. Anton Štrukelj, Prizadevanje prof. dr. Antona Strleta za sveto teologijo;
– prof. dr. p. Anton Nadrah, Prof. dr. Anton Strle kot mentor in pedagog;
– prof. dr. Tamara Griesser-Pečar, Procesi zoper prof. dr. Antona Strleta in njihova razveljavitev

Vsako predavanje traja 20 minut. Ob koncu je pogovor o vsebini predavanj. Sklep simpozija ob 12.30 uri.

Iskreno vabljeni nekdanji slušatelji prof. dr. Antona Strleta, sedanji študentje teologije, in vsi, ki ste poznali ali želite spoznati božjega služabnika Antona Strleta!