V posnem času (16. februar – 17. marec 2016) so imeli med sv. mašo v stolnici ob 18.30 vsak teden postni govor škofje, in sicer:

Milostni postni čas!