Zoper Branka Setnikarja, nekdanjega župnika župnije Preddvor, je bila junija 2019 podana prijava o storitvi domnevne spolne zlorabe. Prijava je bila posredovana na policijo in Nadškofijo Ljubljana. Policija je v zadevi opravila preiskovalna dejanja in oddala poročilo na državno tožilstvo, ki v primeru ni zaznalo znakov kaznivega dejanja po državni zakonodaji. Državno tožilstvo zato zoper Branka Setnikarja ne vodi nobenega postopka, o čemer je obvestilo Ekspertno skupino Slovenske škofovske konference za varstvo mladoletnih in ranljivih odraslih oseb.

Vzporedno z opisanim postopkom pred državnimi organi je Nadškofija Ljubljana v predmetni zadevi izpeljala predhodni preiskovalni postopek po cerkvenem (kanonskem) pravu. Nadškofija je zaključke predhodne preiskave poslala na Kongregacijo za nauk vere v Vatikan. Kongregacija je nadškofiji odgovorila, da glede na dejstva, ki so bila predstavljena v predhodni preiskavi, s postopkom ni potrebno nadaljevati in se zato ustavi.

Ves čas poteka državnih in cerkvenih postopkov Branko Setnikar ni opravljal duhovniškega dela v javnosti oziroma z verniki.

Tiskovni urad Nadškofije Ljubljana