Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Drago Senčur SDB

Želimlje 46
1291 Škofljica
tel.: 01/47-02-270

Zavetnik: sv. Vid, mučenec

Več na …