Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Srednja vas v Bohinju 33
4267 Srednja vas v Bohinju
tel.: 04/57-23-723
Oskrbovana iz Bohinjske Bistrice

Zavetnik: sv. Martin, škof

Več na …