Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Šentgotard 11
1222 Trojane
Oskrbovana iz župnije Blagovica

Zavetnik: sv. Gotard, škof