Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Urban Kokalj
Kaplan: Martin Leban
Duhovni pomočnik: Janez Modic
Duhovni pomočnik: p. dr. Andrej Pirš FSO
Duhovni pomočnik: prelat Vinko Prestor

Kranjska 3
4208 Šenčur
tel.: 04/25-11-029

Zavetnik: sv. Jurij, mučenec

Več na …