Marjan Smerke – Družina d. o. o

Sava 34
1282 Sava
tel.: 01/89-74-010
Oskrbovana iz župnije Litija.

Zavetnik: sv. Nikolaj, škof