Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Roman Kušar

Šolska 14, Ribno
4260 Bled
tel.: 04/57-41-063

Zavetnik: sv. Jakob st., apostol