Marjan Smerke – Družina d.o.o

Peče 25
1251 Moravče
tel.: 01/72-31-187
Oskrbovana iz župnije Moravče

Zavetnik: sv. Jernej, apostol