Marjan Smerke – Družina d.o.o

Župnik: Franc Povirk

Peče 25
1251 Moravče
tel.: 01/72-31-187

Zavetnik: sv. Jernej, apostol