Marjan Smerke – Družina d.o.o

Župnik: p. Gregor Kos OFM
Duhovni pomočnik: p. dr. Silvin Krajnc OFM

Černetova 20
1000 Ljubljana
tel.: 01/58-37-270
[email protected]

Zavetnik: sv. Frančišek Asiški, redovnik

Ulice in trgi, ki so vključeni v župnijo se nahajajo v knjigi:
Marko Čižman Marko. 2006. Ljubljana: Ulice, ceste in trgi po župnijah. Ljubljana: Nadškofija Ljubljana.

Več na …