Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Mali Lipoglav 15
1293 Šmarje – Sap
GSM: 051/672-747
Oskrbovana iz Grosuplja

Zavetnik: sv. Nikolaj, škof