Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Anton Potokar

Krašnja 12
1225 Lukovica
tel.: 01/72-34-057

Zavetnik: sv. Tomaž, apostol