Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Zdravko Žagar

Glavarjeva 110
1218 Komenda
tel.: 01/83-43-590

Zavetnik: sv. Peter, apostol

Več na …