Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Anton Humar

Kolovrat 22
1411 Izlake
tel.: 03/56-75-115
[email protected]

Zavetnik: sv. Lovrenc, diakon, mučenec