Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Boris Rozman
Duhovni pomočnik: Anton Marinko

Ul. Mirkota Roglja 5
4270 Jesenice
tel.: 04/58-31-060
[email protected]

Zavetnik: sv. Lenart, opat

Več na …