Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Martin Golob
Kaplan: Peter Stele
Duhovni pomočnik: Boštjan Modic

Hribska pot 6
1290 Grosuplje
tel.: 01/78-61-344

Zavetnik: sv. Mihael, nadangel

Več na …