Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Janez Kvaternik
Ul. Emila Adamiča 52
1356 Dobrova
tel.: 01/36-41-389

Zavetnica: Marija vnebovzeta

Več na …