Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Srednja Dobrava (ni župnišča)
4244 Podnart
Oskrbovana iz župnije Kamna gorica

Župnijska cerkev je posvečena: povišanju sv. Križa