Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Bohinjska Bela 1
4263 Bohinjska Bela
tel.: 04/57-20-200
Oskrbovana iz Ribnega

Zavetnik: sv. Marjeta, mučenka