Dekanija je skupnost več župnij na zaokroženem pastoralnem področju. V ljubljanski nadškofiji jih je sedemnajst. Dekanijo vodi dekan, pomaga pa mu prodekan.

Dekanova služba je medžupnijska in je pastoralnega značaja. Za njo je značilna prava skrb in zavzetost, s katero dekan spodbuja delovanje dekanijskih duhovnikov in pospešuje organsko pastoralno dejavnost v dekaniji. Dekan v svoji dekaniji skrbi za uresničevanje splošnih navodil vesoljne in krajevne Cerkve. Dekan kot voditelj dekanijskih duhovnikov povezuje med seboj škofijske duhovnike, redovnike in redovnice ter laike v celotnem dekanijskem apostolatu in tako pomaga, da se po vseh župnijah pri pastoralnem delu krepijo medsebojne vezi.


Dekan: Milan Kavčnik SDB  

Tabor 29
1380 Cerknica

Prodekan: Gregor Gorenc

V dekanijo spadajo župnije:

 1. Babno Polje
 2. Begunje pri Cerknici
 3. Bloke
 4. Cerknica
 5. Grahovo
 6. Planina pri Rakeku
 7. Rakek
 8. Stari trg pri Ložu
 9. Sv. Trojica nad Cerknico
 10. Sv. Vid nad Cerknico
 11. Unec

Dekan: mag. Klemen Svetelj

Tabor 10
1230 Domžale

Prodekan: dr. Boštjan Guček

V dekanijo spadajo župnije:

 1. Blagovica
 2. Brdo
 3. Češnjice
 4. Dob
 5. Domžale
 6. Ihan
 7. Jarše
 8. Krašnja
 9. Mengeš
 10. Moravče
 11. Peče
 12. Radomlje
 13. Rova
 14. Šentožbolt
 15. Trzin
 16. Vir
 17. Vrhpolje
 18. Zlato Polje

Dekan: Izidor Grošelj

Šentvid pri Stični 69
1296 Šentvid pri Stični

Prodekan: Andrej Šink

V dekanijo spadajo župnije:

 1. Grosuplje
 2. Ivančna Gorica
 3. Kopanj
 4. Lipoglav
 5. Polica
 6. Stična
 7. Šentjurij pri Grosupljem
 8. Šentvid pri Stični
 9. Škofljica
 10. Šmarje – Sap
 11. Višnja Gora
 12. Žalna

Dekan: Janez Gerčar

Pot iz vasi 12
1241 Kamnik

Prodekan: mag. Pavel Pibernik

V dekanijo spadajo župnije:

 1. Gozd
 2. Homec
 3. Kamnik
 4. Komenda
 5. Mekinje
 6. Motnik
 7. Nevlje
 8. Sela pri Kamniku
 9. Stranje
 10. Šmarca – Duplica
 11. Šmartno v Tuhinju
 12. Špitalič
 13. Tunjice
 14. Vranja Peč
 15. Zgornji Tuhinj

Dekan: p. Pavle Jakop OFM  

Prešernov trg 4
1000 Ljubljana

Prodekan: mag. Roman Starc

Dekanijo sestavljajo župnije:

 1. Bolniška župnija
 2. Ljubljana – Bežigrad
 3. Ljubljana – Marijino oznanjenje
 4. Ljubljana – Sv. Jakob
 5. Ljubljana – Sv. Nikolaj
 6. Ljubljana – Sv. Peter
 7. Ljubljana – Trnovo

Dekan: Miroslav Simončič SDB    

Rakovniška 6
1000 Ljubljana

Prodekan: Jožef Poje

Dekanijo sestavljajo župnije:

 1. Brezovica
 2. Črni vrh
 3. Dobrova
 4. Ig
 5. Ljubljana – Barje
 6. Ljubljana – Rakovnik
 7. Ljubljana – Rudnik
 8. Ljubljana – Vič
 9. Notranje Gorice
 10. Polhov Gradec
 11. Tomišelj
 12. Želimlje

Dekan: Andrej Ojstrež

Levstikov trg 6
1315 Velike Lašče

Prodekan: Franc Bizjak

V dekanijo spadajo župnije:

 1. Dobrepolje – Videm
 2. Dolenja vas
 3. Loški Potok
 4. Ribnica
 5. Rob
 6. Sodražica
 7. Struge
 8. Sv. Gregor
 9. Škocjan pri Turjaku
 10. Velike Lašče

Dekan: Urban Kokalj  

Kranjska 5
4208 Šenčur

Prodekan: Slavko Kalan

V dekanijo spadajo župnije:

 1. Cerklje na Gorenjskem
 2. Jezersko
 3. Preddvor
 4. Smlednik
 5. Šenčur
 6. Trboje
 7. Velesovo

Dekan: Mohor Rihtaršič

Slovenska cesta 11
1354 Horjul

Prodekan: Janez Smrekar

V dekanijo spadajo župnije:

 1. Bevke
 2. Borovnica
 3. Dolnji Logatec
 4. Gornji Logatec
 5. Horjul
 6. Hotedršica
 7. Podlipa
 8. Preserje
 9. Rakitna
 10. Rovte
 11. Šentjošt nad Horjulom
 12. Vrh – Sv. Trije Kralji
 13. Vrhnika
 14. Zaplana

Dekanijski animatorji

Dekanijski animatorji so večinoma duhovniki, ki v posameznih dekanijah podrobneje spremljajo eno ali več od 10 pastoralnih področij. Pastoralna služba skrbi za koordinacijo njihovega delovanja. Dekanijski animatorji pokrivajo naslednja področja:

   • oznanjevanje in kateheza
   • bogoslužje in bogoslužni sodelavci
   • karitativne dejavnosti
   • mladina in študentje
   • družina
   • ŽPS in DPS
   • duhovni poklici
   • mediji
   • katehumenat
   • gospodarstvo

Dekanijski pastoralni svet (DPS)

Dekanijski pastoralni sveti se po naročilu plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem oblikujejo v vseh dekanijah in postajajo stalna oblika posvetovanja dekana in njegovih sodelavcev z laiškimi predstavniki župnij o pastoralnem življenju v dekaniji. Taki sveti v nekaterih dekanijah že zelo dobro delujejo.