Arhidiakonat je organizacijska in pastoralna enota več dekanij skupaj, ki tvorijo zaokroženo ozemlje nadškofije.

Arhidiakoni pomagajo župnikom in dekanom ter skrbijo za posodabljanje in prilagajanje praktičnega pastoralnega dela po dekanijah in župnijah. Glavna naloga arhidiakonov je, da dobro in vsestransko poznajo stanje v svojem arhidiakonatu.

Ljubljanska nadškofija je trenutno razdeljena na štiri arhidiakonate. Posamezni arhidiakonati obsegajo naslednje dekanije:

 • I. arhidiakonat obsega mesto Ljubljana z bližnjo okolico. Sestavljajo ga dekanije: Ljubljana – center, Ljubljana – Moste, Ljubljana – Šentvid in Ljubljana – Vič/Rakovnik.
  Arhidiakonat obsega 47 župnij.
  Arhidiakon: msgr. mag. Franci Petrič

 

 • II. arhidiakonat obsega večji del Gorenjske.
  Sestavljajo ga dekanije: Radovljica, Kranj, Šenčur, Škofja Loka.
  Arhidiakonat obsega 72 župnij.
  Arhidiakon: msgr. dr. Jože Plut

 

 • III. arhidiakonat obsega del Gorenjske in Zasavje. Sestavljajo ga dekanije: Kamnik, Domžale, Litija – Zagorje.
  Arhidiakonat obsega 56 župnij.
  Arhidiakon: dr. Andrej Marko Poznič

 

 • IV. arhidiakonat sega na Dolenjsko in Notranjsko.
  Sestavljajo ga dekanije: Vrhnika, Cerknica, Ribnica, Grosuplje.
  Arhidiakonat obsega 47 župnij.
  Arhidiakon: mag. Anton Berčan