V vsaki škofiji krajevni škof postavi generalnega vikarja, ki mu pomaga pri vodenju škofije. Generalni vikar opravlja administrativne zadeve in škofu poroča o pomembnih zadevah, ki so bodisi opravljene bodisi jih je potrebno prednostno opraviti v dobrobit zaupanega Božjega ljudstva v prihodnje.

 

Generalni vikar:

msgr. dr. Franc Šuštar
Ciril-Metodov trg 4
1000 Ljubljana
Tel.: 01/23-42-600
[email protected]