Splošen statističen pregled o nadškofiji (1. 1. 2021)

 

Število prebivalcev Število katoličanov Število dekanij Število župnij Površina v km2
Nadškofija Ljubljana 796.589 545.012 17 221 6134

 

Škofijski duhovniki: 268 (1. 1. 2021)
Redovni duhovniki: 134 (1. 1. 2021)
Stalni diakoni: 20 (1. 1. 2021)
Bogoslovci: 11 (1. 1. 2021)
Katoliških vzgojnih ustanov: 12
Katoliških dobrodelnih ustanov: 9
Lokalne laiške organizacije in združenja: 3
Narodne laiške organizacije in združenja: 16
Mednarodne laiške organizacije in združenja: 21
Cerkvenih ustanov za oblikovanje mladine: 8
Centrov in ustanov za oblikovanje laikov: 5