Splošen statističen pregled o nadškofiji (1.1.2020)

 

Število prebivalcev Število katoličanov Število dekanij Število župnij Površina v km2
Nadškofija Ljubljana 796.589 545.012 17 221 6134

 

Škofijski duhovniki: 269 (1.1.2020)
Redovni duhovniki: 139 (1.1.2020)
Stalni diakoni: 19 (1.1.2020)
Bogoslovci: 14 (1.1.2020)
Katoliških vzgojnih ustanov: 12
Katoliških dobrodelnih ustanov: 9
Lokalne laiške organizacije in združenja: 3
Narodne laiške organizacije in združenja: 16
Mednarodne laiške organizacije in združenja: 21
Cerkvenih ustanov za oblikovanje mladine: 8
Centrov in ustanov za oblikovanje laikov: 5