Božje srce je nemirno zaradi človeka. Bog nas čaka. Nas išče. Tudi On ni miren, dokler nas ne bo našel. Božje srce je nemirno in zato se je napotil k nam – proti Betlehemu, proti Kalvariji, iz Jeruzalema do Galileje ter do koncev sveta.
Benedikt XVI.