Izraziti želim hvaležnost, se zahvaliti in opogumiti vse, ki na najrazličnejših območjih človeške dejavnosti delajo za ohranjanje doma, v katerem vsi živimo.

(papež Frančišek, LS 13)