Pričevanje sv. Frančiška Asiškega nam kaže tudi, da celostna ekologija zahteva odprtost do področij, ki presegajo govorico naravoslovnih znanosti oziroma biologije in se povezujejo s človekovim bistvom.

(papež Frančišek, LS 11)