Vstopamo v teden molitve za duhovne poklice. Slišali boste različne spodbude in povabila k molitvi in delu za duhovne poklice. Sam bi vas rad prostil, da vsaj del tega tedna vsak izmed nas nameni iskreni prošnji Bogu, naj mu razodene, kakšna je Njegova volja zanj in naj mu da pogumno srce, da bo Njegovo voljo najprej izpolnil v svojem življenju. Začeti pri sebi pomeni temeljni premik v služenju Bogu.

(nadškof msgr. Stanislav Zore OFM)