Jezus je vstal, zares je vstal! Jezus živi! In zato praznujmo. Praznujmo Jezusovo vstajenje in praznujmo tudi svoje vstajenje!

(nadškof msgr. Stanislav Zore OFM)