Različne oblike izražanja ljudske pobožnosti so za mnoge družine zaklad duhovnosti.

(papež Frančišek, 318)