Moj predhodnik Benedikt XVI. je poudaril, da »nas zapiranje oči pred bližnjim napravi slepe tudi za Boga« in da je ljubezen končno edina luč, »ki vedno znova osvetljuje temni svet«.

(papež Frančišek, AL 316)