zakrament sprave

Poklicani smo k temu, da vest ljudi oblikujemo, ne pa da jo skušamo nadomestiti.

(papež Frančišek, AL 37)