Ljubezen do Boga in do bližnjega je tista, ki daje izpolnitev vsem zapovedim. In to je ljubezen Boga, njegovo veselje: odpuščati.
Frančišek