Materinski dom

Gumnišče 5
1291 Škofljica
tel.: 01/36-67-721
[email protected]

Več na…


Ustanova Anin sklad

Predsednik uprave: p. Milan Kos OFM Conv
Tajnica ustanove: s. Hermina Nemšak FBS

Poljanska cesta 6/II
1000 Ljubljana
tel.: 040/770-222
[email protected]

Več na…