Voditelj komisije: Jure Ferlež
[email protected]

Škofijska komisija za duhovne poklice (ŠKDP) v ljubljanski nadškofiji je delovno telo duhovniškega sveta (DS), ki proučuje vprašanja, povezana z duhovnimi poklici. Načrtuje in animira delo in molitev za duhovne poklice v škofiji.

Naloge škofijske komisije za duhovne poklice so:
– pospeševati molitev za duhovne poklice
– animirati in spodbujati duhovnike, redovne skupnosti in družine pri delu za duhovne poklice
– pomagati pri organizaciji duhovnih vaj za ministrante in druge bogoslužne sodelavce
– usklajevati delo in skrbeti za izkoriščenost domov duhovnih vaj v škofiji
– pripravljati razne članke o duhovnih poklicih v sredstvih javnega obveščanja
– pripravljati in oskrbeti izdajo molitvenih ur za duhovne poklice, skrbeti za izdajo prospektov in plakatov o duhovnih poklicih
– pripravljati praznovanje nedelje Dobrega pastirja
– organizirati škofijski dan za duhovne poklice
– povezovanje z drugimi pastoralnimi strukturami in ustanovami v nadškofiji in Cerkvi.