Nenadomestljiv prostor za srečanje s Kristusom so zakramenti. Zakramenti predpostavljajo vero v Jezusa Kristusa, saj je On prva in zadnja resnica zakramenta.
(PIP 73)