Napovednik za mesec september

Vstopili smo v novo šolsko leto. Naj ga blagoslavlja dobri Jezus, naš učitelj in varuje Mati Marija. Dogodki, ki jih obeležujemo se bodo zgodili s prilagojitvami, ki jih prinaša vsakokratna trenutna epidemiološka slika.

Nagovor nadškofa msgr. Stanislava Zoreta na 22. navadno nedeljo

Vsaka beseda, vsako dejanje, vsak odnos najprej zaživi v človekovi notranjosti, potem pa se udejanji v izrazih, ki jih lahko zaznavamo s svojimi čuti. Sv. Jakob pravi, da to pomeni skrbeti za sirote in vdove v njihovi stiski ter se ohraniti neomadeževan od sveta.

nadskof Zore

Nadškof metropolit

msgr. Stanislav Zore OFM

grb nadškofov grb

https://www.youtube.com/watch?v=BIl2KuwDW7M Nadškofija Ljubljana

grb Nadškofije Ljubljana

Ordinariat
Ciril-Metodov trg 4,
p. p. 1990
SI–1001 Ljubljana
tel.: 01/23-42-600
faks: 01/23-14-169
[email protected]

Misel tedna

  • »Žgoči izziv, kako zavarovati naš skupen dom, vključuje skrb po združitvi vse človeške družine pri iskanju trajnostnega in celostnega razvoja, saj vemo, da je stvari mogoče spremeniti.«

    (papež Frančišek, LS 13)

https://sticna.net/ https://katoliska-cerkev.si/zascita-otrok-v-cerkvi-na-slovenskem

Nadškofija Ljubljana je aktivno vključena v ukrep Programa razvoja podeželja.