Večer slovenskih krščanskih izročil

Na poseben način pa se mi nocoj, dragi bratje in sestre, postavlja vprašanje, kaj bomo mi kot kristjani izročili naprej. Seveda bomo našemu jutrišnjemu rodu izročili vse tisto, o čemer sem prej spregovoril. Vendar to ni dovolj. Naše krščansko izročanje ne more biti samo posredništvo med preteklimi in prihodnjimi rodovi na naši zemlji. Tudi naše krščanstvo, tudi moja vera mora zaznamovati izročilo, ki ga bomo posredovali naprej.

Srečanje delegatov za družino in življenje pri Svetu evropskih škofovskih konferenc

Od 8. do 10. maja 2023 je v Bukarešti potekala konferenca Komisije za družino in življenje pri Svetu evropskih škofovskih konferenc (CCEE). Zbralo se je 40 predstavnikov evropskih škofovskih konferenc, in sicer iz 22 držav Evrope. Iz Slovenije sta se je udeležila predsednik Urada za družino pri SŠK in ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore ter tajnik istega urada mag. Luka Mavrič. Naslov konference je bil: "Gospod, kako bi mogli poznati pot?" (Jn 14,5). Družina v današnji Evropi".

Zahvala nadškofa gasilcem ob njihovem prazniku

Zavetnik gasilcev, sv. Florjan, goduje 4. maja. Ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore OFM se je gasilcem, ob njihovem prazniku, zahvalil, medse pa so ga povabili gasilci iz Lahovč in Cerkelj na Gorenjskem.

nadskof Zore

Nadškof metropolit

msgr. Stanislav Zore OFM

grb nadškofov grb

https://www.youtube.com/watch?v=BIl2KuwDW7M Nadškofija Ljubljana

grb Nadškofije Ljubljana

Ordinariat
Ciril-Metodov trg 4,
p. p. 1990
SI–1001 Ljubljana
tel.: 01/23-42-600
faks: 01/23-14-169
[email protected]

Misel tedna

  • Številni reveži živijo v krajih, ki so jih še posebej prizadeli pojavi, povezani s segrevanjem, njihova sredstva za preživljanje pa so močno odvisna od naravnih zalog in od tako imenovanih ekosistemskih uslug, kot so poljedelstvo, ribolov in gozdarstvo.
    (papež Frančišek LS 25)

https://sticna.net/ https://katoliska-cerkev.si/zascita-otrok-v-cerkvi-na-slovenskem https://www.nadskofija-ljubljana.si/urad-za-prijavo-zlorab-mladoletnih-in-ranljivih-odraslih/

Nadškofija Ljubljana je aktivno vključena v ukrep Programa razvoja podeželja.