Napovednik za mesec oktober

V mesecu Marije in rožnega venca skozi mnoge dlani drsijo jagode, v molitvi pa izročamo sebe in bližnje v varstvo naše Matere. Naj bo to res mesec premišljevanja skrivnosti odrešenja.

40 let Stične mladih

Vesel sem, da si skozi vsa ta leta prizadeva za rast. Živi z mladimi, jih posluša in jih skuša nagovarjati v njihovih iskanjih, vprašanjih, pa tudi v njihovi pripravljenosti sodelovati. Ekipi Stične mladih se zahvaljujem za mladostno zagnanost in izvirnost v pripravljanju letošnje Stične, vsem udeležencem pa, da bi bilo druženje z mladimi odkrivanje Boga v njihovem življenju.

nadskof Zore

Nadškof metropolit

msgr. Stanislav Zore OFM

grb nadškofov grb

https://www.youtube.com/watch?v=BIl2KuwDW7M Nadškofija Ljubljana

grb Nadškofije Ljubljana

Ordinariat
Ciril-Metodov trg 4,
p. p. 1990
SI–1001 Ljubljana
tel.: 01/23-42-600
faks: 01/23-14-169
[email protected]

Misel tedna

  • Iskreno vabim k nujni obnovi dialoga o načinu izgradnje prihodnosti planeta. Potrebujemo soočenje, ki bi povezalo vse, kajti okoljski izzivi, ki smo jim priče, njen človeški izvor, so tudi naši, saj zadevajo in se tičejo nas vseh.

    (papež Frančišek, LS 14)

https://sticna.net/ https://katoliska-cerkev.si/zascita-otrok-v-cerkvi-na-slovenskem

Nadškofija Ljubljana je aktivno vključena v ukrep Programa razvoja podeželja.