Vsi sveti

Razdalja med Bogom in menoj je neizmerna, ravno tako med njegovo svetostjo in mojo grešnostjo. Bilo je tako, dokler Jezus Kristus ni postal eden izmed nas in nam bil enak v vsem, razen v grehu. On je odpravil razdaljo med Bogom in nami.

50 let Orglarske šole

Dragi cerkveni glasbeniki, ko se ob današnjem jubileju orglarske šole zahvaljujemo za čudovita Božja dela, ki jih izvršuje po človeških otrocih, ko se zahvaljujem vsakemu izmed vas in po vas vsem tistim, ki skupaj z vami bogatijo bogoslužje in slavijo Boga, vas vabim, da se združimo v eno samo hvalnico, ki jo izraža vrstica iz Prve Kroniške knjige: Pojte mu, igrajte mu, premišljajte o vseh njegovih čudovitih delih« (1 Krn 16,9).

Odprtje sinode v Nadškofiji Ljubljana

Da bi mogli v resnici hoditi skupaj in bi tako postajali vedno bolj ena sama Cerkev, eno samo Božje ljudstvo, je potrebno, da v središče postavimo poslušanje: poslušanje Božjega ljudstva, poslušanje pastirjev, poslušanje rimskega škofa.

nadskof Zore

Nadškof metropolit

msgr. Stanislav Zore OFM

grb nadškofov grb

https://www.youtube.com/watch?v=BIl2KuwDW7M Nadškofija Ljubljana

grb Nadškofije Ljubljana

Ordinariat
Ciril-Metodov trg 4,
p. p. 1990
SI–1001 Ljubljana
tel.: 01/23-42-600
faks: 01/23-14-169
[email protected]

Misel tedna

  • Čeprav je sprememba del dinamike zapletenih sistemov, je dandanes hitrost, ki jo vsiljujejo človekovemu delovanju, v nasprotju z naravno počasnostjo biološkega razvoja.

    (papež Frančišek, LS 18)

https://sticna.net/ https://katoliska-cerkev.si/zascita-otrok-v-cerkvi-na-slovenskem

Nadškofija Ljubljana je aktivno vključena v ukrep Programa razvoja podeželja.