Vodja knjižnice: s. Mateja Demšar, SL

Dolničarjeva 4
1000 Ljubljana
tel.: 01/30-01-953
semeniska.knjiznica.lj@rkc.si

Več na …