Žiri

Žiri2018-08-01T10:20:51+02:00

Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Andrej Jemec
Duhovni pomočnik: p. Marko Pavlič DJ

Jobstova 34
4226 Žiri
tel.: 04/51-05-000
zupnija.ziri@siol.net

Zavetnik: sv. Martin, škof

Več na …