Železniki

Železniki2018-08-01T10:29:09+00:00

Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Tine Skok
Kaplan: Bernard Rožman

Trnje 23
4228 Železniki
tel.: 04/51-02-100
zupnija.zelezniki@rkc.si

Zavetnik: sv. Anton puščavnik

Več na …