Železniki

Železniki2019-08-01T10:13:28+02:00

Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Tine Skok
Kaplan: Tine Povirk

Trnje 23
4228 Železniki
tel.: 04/51-02-100
zupnija.zelezniki@rkc.si

Zavetnik: sv. Anton puščavnik

Več na …