Žalna

Žalna2017-03-19T22:32:13+02:00

Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Andrej Šink

Žalna 11
1290 Grosuplje
tel.: 01/78-08-921
zupnija.zalna@rkc.si

Zavetnik: sv. Lovrenc, diakon, mučenec