Vrhpolje

Vrhpolje2017-03-19T22:32:13+02:00

Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Ivan Povšnar

Vrhpolje 31
1251 Moravče
tel.: 01/72-31-400
zupnija.vrhpolje31@siol.net

Zavetnika: sv. Peter in Pavel, apostola