Vodice

Vodice2017-03-19T22:32:13+00:00

Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: France Mervar
Duhovni pomočnik: dr. Marijan Peklaj
Duhovni pomočnik: Peter Slevec

Vodiška 5
1217 Vodice
tel.: 01/83-23-102
zupnijski_urad3@t-2.net

Zavetnica: sv. Marjeta, mučenka

Več na …