Tunjice

Tunjice2017-03-19T22:32:14+00:00

Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Edi Strouhal

Tunjice 9
1240 Kamnik
tel.: 01/83-92-401

Zavetnica: sv. Ana

Več na …