Stična

Stična2018-08-01T10:38:44+00:00

Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: p. Maksimilijan File OCist
Kaplan: p. Branko Petauer OCist
Kaplan: p. Jona Vene OCist

Stična 17
1295 Ivančna Gorica
tel.: 01/78-77-100
zupnija@sticna.si
Dom duhovnih vaj

Zavetnica: Žalostna Mati Božja

Več na …