Radovljica

Radovljica2019-06-04T10:08:44+02:00

Marjan Smerke – Družina d.o.o

Župnik: Andrej Župan
Duhovni pomočnik: Gregor Šturm

Linhartov trg 30
4240 Radovljica
tel.: 04/53-74-700
zupnija.radovljica@siol.net
zupnija.radovljica@rkc.si

Zavetnik: sv. Peter, apostol

Več na…