Radovljica

Radovljica2017-07-31T09:29:06+00:00

Marjan Smerke – Družina d.o.o

Župnik: Andrej Župan
Duhovni pomočnik: Gregor Šturm
Duhovni pomočnik: Rafko Kralj

Linhartov trg 30
4240 Radovljica
tel.: 04/53-74-700
zupnija.radovljica@siol.net
zupnija.radovljica@rkc.si

Zavetnik: sv. Peter, apostol

Več na…