Predoslje

Predoslje2017-03-19T22:32:16+02:00

Marjan Smerke – Družina d.o.o

Župnik: Janez Jenko

Predoslje 36
4000 Kranj
tel.: 04/20-41-033
zupnija.predoslje@rkc.si

Zavetnik: sv. Siskt, papež, mučenec