Ljubljana – Sv. Križ (Žale)

Ljubljana – Sv. Križ (Žale)2019-08-01T09:51:12+02:00

Marjan Smerke – Družina d.o.o

Župnijski upravitelj: Peter Možina
Kaplan: Aljaž Kraševec
Duhovni pomočnik: dr. Alek Zwitter
Duhovni pomočnik: p. Rafko Janez Ropret SSS

Na Žalah 2
1000 Ljubljana
tel.: 01/43-72-203
zupnija.lj-zale@rkc.si

Župnijska cerkev je posvečena: povišanju sv. Križa

Ulice in trgi, ki so vključeni v župnijo se nahajajo v knjigi:
Marko Čižman Marko. 2006. Ljubljana: Ulice, ceste in trgi po župnijah. Ljubljana: Nadškofija Ljubljana.

Več na …