Ljubljana – Štepanja vas

Ljubljana – Štepanja vas2018-08-01T10:22:30+02:00

Marjan Smerke – Družina d.o.o

Župnik: br. Matej Štravs OFMCap
Kaplan: br. Miroslav Pavšek OFMCap
Duhovni pomočnik: br. Klemen Verdev OFMCap

Mekinčeva 3
1000 LJUBLJANA
tel.: 01/54-24-872
zupnija.lj.stepanja.vas@rkc.si

Zavetnik: sv. Štefan, diakon, mučenec

Ulice in trgi, ki so vključeni v župnijo se nahajajo v knjigi:
Marko Čižman Marko. 2006. Ljubljana: Ulice, ceste in trgi po župnijah. Ljubljana: Nadškofija Ljubljana.

Več na …